Isnin, 12 Mac 2012

Pertandingan Mereka Banting

Sedia maklum bahawa satu pertandingan mereka banting akan dilancarkan mulai 9 mac 2012. Setiap kumpulan akademik WAJIB menghantar sekurang-kurangnya satu hasil rekaan banting berbentuk Softcopy sebelum 27 mac 2012.

Butir-butir pertandingan
Tema:  IPG Lestari
Tempoh Masa : 9 Mac- 27 Mac 2012
Saiz dan Bentuk (Image File): 114cm X 48cm

dokumen asal